Biodiversiteit

Maak grijs groener! Dat is een van de doelen die Natuurlijk Pijnacker-nootdorp voor ogen heeft. Een onderdeel hiervan is biodiversiteit. Maar wat houdt biodiversiteit precies in?

Biodiversiteit is het aantal verschillende soorten van algen, planten en dieren. Dit wordt vaak uitgedrukt in een aantal binnen een bepaald gebied. Er wordt gemeten hoeveel verschillende soorten er zijn, hoe deze eraan toe zijn qua gezondheid en hoe het zich ontwikkeld met voorgaande jaren. Het gaat dus bij biodiversiteit niet direct om het aantal per soort, maar om het aantal verschillende soorten.

Biodiversiteit is een begrip wat vaak gebruikt wordt in combinatie met het klimaat. Dit is belangrijk voor gebieden, steden en landen omdat zij via deze manier kunnen meten hoe zij er voorstaan ten opzichte van vergelijkbare gebieden en voorgaande jaren.

De laatste jaren is de biodiversiteit sterk achteruitgegaan. Belangrijkste reden voor deze verandering is de mens. Doordat er steeds meer mensen zijn en daardoor steeds meer leefgebied nodig is, wordt het leefgebied voor algen, planten en dieren steeds maar kleiner. Heel veel soorten zijn in Nederland al uitgestorven of met uitsterven bedreigd en daar willen wij verandering in brengen.

Dit kunnen wij echter niet alleen, wij hebben jouw hulp nodig! Tips of informatie nodig over wat jij kunt doen om de biodiversiteit te verbeteren? Ga dan naar https://maakgrijsgroener.nl/ en zie hoe jij grijs groener kan maken!