Shantykoor Schiehaven

Dit gezellige koor is opgericht in 2007 en telt momenteel 39 leden: zeven muzikanten en 32 zangers. Wekelijks wordt er gerepeteerd in de thuishaven; de grote garage van de familie Van Schie aan de Monnikenweg.

Concertvereniging Cantores Amatores

Concertvereniging Cantores Amatores, ofwel vrij vertaald ‘Zij die het zingen liefhebben’ is de meest harmonische familie in Nederland (vinden wij tenminste) waar mensen van heinde en verre naar toestromen om te mogen zingen.
Zangplezier, zanguitdaging en samenwerking staan voorop. De dirigent is David van Lith.