Levtheater is een jeugdtheaterschool waar kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar kunnen (leren) toneelspelen. Levtheater probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en vanuit daar met hen theater te maken, met hun ideeen en verhalen. De nadruk ligt op spelplezier en het ontdekken van de eigen spelmogelijkheden, terwijl de kinderen intussen veel leren. De oorsprong van het Nederlandse woord ‘lef’ is het Hebreeuwse woord ‘lev’, wat hart betekent. Levtheater heet zo omdat we vanuit het hart voor kinderen en jongeren en het theater werken.

Bekijk de website van levtheater voor meer informatie