“ Begeleiden, coachen en stimuleren van onze jeugd!”

Stichting Jeugd- & jongerenwerk Midden-Holland (STJJMH) ondersteunt en begeleidt individuele jongeren en groepen jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. STJJMH wil bewust deel uit maken van de sociale leefomgeving van jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Team4talent bekleedt hierin een belangrijk rol.

“Team4talent heeft zo’n tien mede- werkers: sportconsulenten, sportbuurt- coaches, vakleerkrachten en een cultuurcoach”, vertelt sportconsulent Wouter Hoogeveen. “Team4Talent is actief tijdens de schoolpauzes, na schooltijd of tijdens de gymlessen voor onder andere inspiratielessen, kleutergym, rekenen en sport. Zo stimuleren wij een gezonde leefstijl. De cultuurcoach levert een bijdrage aan talentontwikkeling door bijvoorbeeld kennismaking met kunst en cultuur. We werken op scholen, bij BSO’s (Buiten Schoolse Opvang) en verenigingen en bieden maatwerk, ondersteunen naar behoefte en we organiseren evenementen en projecten om bij te dragen aan gemeentelijke doelstellingen.”


De wijken in
Jongerenwerker Rosa Brouwer: “In mijn ambulante rondes ga ik naar jongeren toe en kijk wat er speelt. Het is fijn als je hulp kunt bieden of kunt doorver- wijzen. Wij geven ook coaching en ‘Rots en Water’ weerbaarheidstrainingen en hebben nauw contact met het kernteam van de gemeente. Als er echt zware problematiek is, kan het kernteam worden ingeschakeld.” Wouter: “In de herfstvakantie hebben wij een mooie dag bij voetbalvereniging DSVP georganiseerd. Ook niet-leden zijn dan altijd welkom. De kinderen hebben getraind, deden een voetbalquiz, er is gezellig geluncht en we sloten de dag af met een voetbaltoernooi. Alleen maar stralende gezichten! Er was voldoende hulp van studenten, die een maatschappelijke stage lopen. Op dit moment zijn wij bezig met het voorbereiden van winterse activiteiten voor bijvoorbeeld de kerstvakantie.” Rosa vult aan: “Vooral nu in de coronatijd is het lastig voor de jeugd om wat leuks te doen. Vanuit het jongerenwerk proberen wij altijd te kijken naar mogelijkheden. Een enkele keer trekken wij er ook echt op uit met de jongeren. Als jongeren overlast veroorzaken, door bijvoorbeeld te harde muziek of afval achterlaten, dan spreken wij hen daarop aan. Wij proberen bewoners en groepjes jongeren met elkaar in gesprek te brengen. We stimuleren bewoners om gewoon een praatje te maken en niet alleen maar te mopperen dat ze overlast veroorzaken. De manier van benaderen én het
moment waarop zijn belangrijk en kunnen bijdragen aan een oplossing.”


Uitdaging
Wouter tot slot: “In januari start Team4talent met YoungTeam4talent: 15 jongeren tussen de 15 en 20 jaar worden uitgedaagd het beste in zichzelf en hun groep naar boven te halen. Het gaat om het ontwikkelen van talenten. Er zit een echt competitie-element in. De groepen bestaan uit ieder vijf jongeren. De winnende groep ontvangt een leuk bedrag dat onder jongeren aan een maatschappelijk doel besteed kan worden. De selectieprocedure start in december. De werving loopt via een aantal scholen, het netwerk van Jongerenwerk en onze eigen kanalen.”