Bibliotheek Oostland
Meer dan alleen boeken uitlenen

Bij een bibliotheek denk je aan het uitzoeken en lenen van een boek, maar een bibliotheek doet veel meer. Bibliotheek Oostland heeft zeven vestigingen in de regio, variërend in grootte. In Pijnacker-Nootdorp zijn twee vestigingen.

“De bibliotheek heeft vijf wettelijk vastgelegde kernfuncties: Lezen en Literatuur, Kennis en Educatie, Kunst en Informatie, Ontmoeting en Debat en Kunst en Cultuur. Wij bieden meer dan 100 diensten. Een paar voorbeel-den hiervan zijn taalondersteuning, mediawijsheid en robotisering”, vertelt directeur/bestuurder Petra Togni. 

Buiten de bibliotheek
Manuela Bijl, verantwoordelijk voor PR en marketing, vertelt dat niet alles in de bibliotheek zelf gebeurt. “Er is een ‘vakteam jeugd’, dat gaat naar de scholen voor lees- en taalbevordering. Dit vakteam is op 48 basisscholen aan het werk en daarmee bereiken wij 98% van de basisscholen in onze regio. Ouders van jonge kinderen kunnen bij-voorbeeld het boekstartkoffertje gratis ophalen als hun kinderen lid worden; in het oranje koffertje zitten allerlei prentenboekjes en zo leren kinderen spelenderwijs taal.” 

Voorleesexpres
Zo’n 400 vrijwilligers zijn bezig met de uitrol van allerlei diensten. Bij de Voorleesexpres wordt een voorlezer gekoppeld aan een taalarm gezin en deze voorlezer doet meer dan alleen voorlezen. Er wordt ook gekeken waar eventueel nog meer hulp kan worden geboden. Een aantal jaar geleden was de campagne ‘Hé doet de bieb dat ook?’ Manuela: “Hierin werd ingezoomd op dingen die de bibliotheek doet. Bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van een DigiD, computercursussen voor ouderen, minecraft challenges voor de jeugd en het geven van lezingen. Allemaal terug te vinden in de vijf kernfuncties.”

SBJ Samen Sterk
“De bibliotheek maakt ook deel uit van het programma SBJ Samen Sterk”, vertelt Jacqueline van Veen, projectleider. Het programma is een initiatief van de SWOP, Bibliotheek en Jongerenwerk. “Wij werken samen aan thema’s die op dat moment actueel zijn, bijvoorbeeld mantelzorg, financiële zelfredzaamheid en gezonde leefstijl. Aan de hand van de thema’s wordt bekeken met welke partijen nog meer kan worden samengewerkt. De bibliotheek is meer netwerk partner geworden dan dat er alleen boeken worden uitgeleend. Het is fijn dat voorstellingen en workshops in CulturA & Zo kunnen worden gehou-den. Mooi dat wij dat faciliteren en dat wij deze locatie tot onze beschikking hebben”, vult Petra aan. “Het deelnemen aan de samenleving, daar gaat het om. De maatschappij wordt ingewikkelder dat zie je met de digitalisering, 1 op de 6 mensen is laaggeletterd en zeker niet alleen mensen uit een andere cultuur. Het is fijn dat wij deze mensen kunnen helpen.” “Wij hebben het leukste vak van de wereld, je kunt er alle kanten mee op”, besluiten de dames.