Blijf lid van je club!

Sporten kon je een paar maanden niet, maar bewogen werd er des te meer. Opvallend veel mensen kozen voor de fiets om ‘er even uit te zijn’ of maakten een flinke wandeling in de omgeving. Sportieve en creatieve ideeën ontstonden er ook volop. Uiteraard met in acht name van de RIVM-adviezen. Maar ondanks alles hunkeren we naar onze verenigingen en clubs. Want sporten en bewegen is leuk! Sporten en bewegen met elkaar is nog veel leuker.

In een boeiend gesprek met wethouder Peter Hennevanger en Louk Teunissen, voorzitter van de Sportraad Pijnacker- Nootdorp, doet eerstgenoemde de denkbeeldige aftrap over dit belangrijke onderwerp: “Bewegen is een van de belangrijkste motto’s in onze gemeente en gemeenschap. Vastgelegd in een breedgedragen Sportnota. Geldend voor alle doelgroepen en leeftijden, van toepassing op clubs en verenigingen, maar juist ook voor instellingen waar bijvoorbeeld senioren samenkomen. Bewegen draagt bij aan je gezondheid, dat wil ik blijven benadrukken. Sámen bewegen is nog gezonder. Het sociale element is van onschatbare waarde. Samen sporten en bewegen haalt je uit een eventueel isolement en brengt je onder de mensen. Socialer kan bijna niet. Het sociale karakter levert een bijdrage aan je gezondheid en weerbaarheid.”

Bewegingsvrijheid

Louk Teunissen valt de wethouder bij: “Ons lichaam is niet gemaakt om stil te zitten. We willen actief zijn. Door veranderde, maatschappelijke omstandigheden zijn we vaak helaas genoodzaakt minder te bewegen; denk aan school, kantoor en nu de coronatijd. We moeten dus zelf in actie komen. Bewegen met anderen, bewegen naar elkaar toe. Blij zijn dat je mag en kan bewegen. Niet vastzitten en vastroesten maar loskomen. Maak gebruik van je bewegingsvrijheid. Een woord met een bijna filosofische diepgang. Je wordt er vitaal van en krijgt er energie door. Voor bewegen in groepsverband komt wat meer kijken. Naast initiatiefnemers heb je organiserend vermogen nodig in de vorm van bestuurders om zaken op de rails te zetten en te houden.”

Je gemeente ontdekken

Peter en Louk vullen elkaar aan: “Natuurlijk zijn er leden en vrijwilligers nodig om de club en de vereniging draaiende te houden Dat doe je met elkaar. Je bent als het ware met elkaar naast lid ook eigenaar van de club. Dat is een democratisch gegeven en verantwoordelijkheid. Het is van belang dat verenigingen overeind blijven. Leden moeten hun club trouw blijven en blijven steunen. Nu niet de rug toekeren, maar juist in actie komen en blijven. Beseffen dat we het in onze gemeente ‘rijk hebben’ want goede voorzieningen in de vorm van moderne sportcomplexen waar het zowel binnen als buiten goed op orde is. En laten we niet vergeten dat we in deze tijd – enigszins noodgedwongen – ontdekt hebben dat wandelen en fietsen in onze directe omgeving ook van waarde zijn. Niet alleen ontdekt dat die vormen van bewegen goed zijn, maar ook ontdekt dat Pijnacker-Nootdorp aan natuur en natuurschoon veel te bieden heeft. Zoals Johan Cruijff al zei: “Elk nadeel heb z’n voordeel.”

Elkaar steunen

Tot slot brengen wethouder en voorzitter de Sportraad ter sprake waarin bijna 40 verenigingen elkaar treffen. Hoe ondersteunt en enthousiasmeert de Sportraad zijn leden? Peter en Louk: “De Sportraad heeft een enquête uitgezet onder alle sportorganisaties in onze gemeente en die verwerkt en teruggekoppeld aan het gemeentebestuur en de sportorganisaties. Het geeft een goed beeld van het reilen en zeilen van deze organisaties: waar liggen knelpunten, waar zou de gemeente en/of de Sportraad hen kunnen bijstaan. We bundelen aldus expertise om te helpen. De gemeente en de Sportraad zijn er beide van overtuigd dat onze verenigingen een belangrijk onderdeel vormen van onze gemeentelijke samenleving. De vele vrijwilligers en de meer dan 30.000 (!) sporters maken onze gemeente tot een sportieve, gezonde en sociale gemeenschap die het verdient om in stand te blijven en zo mogelijk te groeien. De sportorganisaties houden hun eigen verantwoordelijkheid maar gebleken is dat veel problemen bij meerdere verenigingen voorkomen. Op thema-avonden spreken die bestuurders elkaar en kunnen ze elkaar helpen. Het is ook een ontmoetingsplaats van verenigingsbesturen met wethouders en gemeenteraadsleden. Samen staan we sterk.”

Van wanten weten

Wethouder Peter Hennevanger heeft in zijn omvangrijke portefeuille naast financiën onder andere sport, onderwijs, kinderopvang en natuur en recreatie. Louk Teunissen is voorzitter van de Sportraad en kent het klappen van de zweep onder andere als sporter, ex-voorzitter en bestuurslid van korfbalvereniging Avanti. Beiden weten dus van wanten als ze praten over sporten, verenigingen, bestuurszaken en het belang van bewegen voor jong en oud.