Cultuur zorgt voor verbinding

Creatief actief zijn, is goed voor je ontwikkeling en voor je persoonlijkheids- vorming. Je leert jezelf ontdekken, je kwaliteiten en mogelijkheden kennen, maar ook je grenzen. Je ontwikkelt vormen van samenwerken, conflicten oplossen, uitdagingen aangaan, flexibel zijn en teleurstellingen verwerken. Je ontdekt waar je talent of talenten liggen en waar niet! In Pijnacker- Nootdorp is met geïnteresseerden en belanghebbenden in allerlei vormen van kunst en cultuur veel overleg geweest hoe bovenstaand in de gemeente gestalte te geven. De Cultuurnota is er het vruchtbare bewijs van. Hoe wordt er in de praktijk vorm aan aangegeven?

In de Cultuurnota vormen aandacht voor de jeugd, een cultuurcoach, kunst in de openbare ruimte, de Uitagenda, aandacht voor ons erfgoed en cultuur- educatie enkele opvallende speerpunten. Verschillende van deze speerpunten zijn reeds gerealiseerd zoals het kunstwerk in het Emmapark, de Uitagenda en de inzet van cultuur- coördinator Mienke Pouw.


Aandacht voor erfgoed
Mienke Pouw is dit jaar aan de slag gegaan met het coördineren van de Open Monumentendag in onze gemeente. “Zes verschillende rijks- en gemeentelijke monumenten hebben onderdeel uitgemaakt van de Open Monumentendag, die plaats- gevonden heeft in het weekend van 12 en 13 september. Een belangrijke eerste stap om het rijke culturele erfgoed van onze gemeente verder onder de aandacht te brengen”, geeft Mienke aan. Dit jaar konden drie monumenten in Pijnacker, een in Nootdorp en twee in Delfgauw bezocht worden waardoor inwoners en geïnteresseerden in alle drie de kernen (nader) kennis konden maken met het culturele erfgoed. De monumenten zijn ondanks de huidige omstandigheden en maatregelen goed bezocht. “Tijdens het weekend van Open Monumentendag hebben we 100 bezoekers gehad. Bewoners konden het gebouw, waar ze zo vaak langs rijden of lopen, ook van binnen zien en kennis maken met de schoonheid en de geschiedenis”, aldus Charles van der Mast, voorzitter van de werkgroep Open Monumentendag Parochiekern Joannes de Dooper. Louis van der Meijden, eigenaar van boerderij Onder de Zeven Linden: “De reacties van de mensen na het passeren van de poort, waren positief. Voor het pand een drukke weg en eenmaal binnen de rust en sfeer van een monument.” Boswachter Senne Meijers kon 300 bezoekers de eeuwenoude boerderij en het vogelrustgebied laten zien in de Ackersdijkse Plassen. “Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers is er een hele positieve dag neergezet waarbij iedere bezoeker met een glimlach naar huis ging.” Ab Rolvink (mede-organi- sator Bartholomeuskerk Nootdorp): “Belangrijk om mensen te laten zien dat goed onderhoud en beheer van een monumentaal, gezichtsbepalend gebouw tot mooie resultaten kan leiden. Zo leveren we met veel plezier een bijdrage aan het vele fraaie dat onze gemeente te bieden heeft.” Een gedeelde mening van de deelnemende monumenten was dat de lokale organisatie positief was. Niet alleen vanwege de communicatie en PR, maar ook omdat daarmee specifiek aandacht is voor het lokale culturele erfgoed. 

Cultuureducatie
Niet alleen met de Open Monumentendag is er aandacht voor ons cultureel erfgoed. Ook binnen een van de andere speerpunten van de Cultuurnota wordt hier aandacht aan besteed. Dit gebeurt met de Cultuurtrein, het programmaplan vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). “We richten ons middels kunst- en cultuuractiviteiten op de jeugd met onder andere de Erfgoedleerlijn”, legt coördinator van de
Cultuurtrein Charmaine Hulsbosch uit. “Er zijn professionele lessen ontwikkeld waardoor kinderen kennis maken met de vele gemeentelijke- en rijks- monumenten in Pijnacker-Nootdorp. In samenwerking met onze historische verenigingen maken ze kennis met ons erfgoed. Daarin gaat het niet alleen over het gebouw, maar juist ook over je gevoel erbij, je waardering, het onder woorden brengen van mooi of lelijk. Ook over waarom die vrijwilligers hun werk doen en het ervaren dat je als oudere én als jongere daar ook een rol in kan spelen. Zo brengen we hopelijk jong en oud bij elkaar. Scholen kunnen zich via de Cultuurtrein ook aanmelden om kennis te maken met andere vormen van kunst en cultuur.”


Professionele begeleiding
“Vertegenwoordigers van verenigingen komen dan naar school en proberen kinderen te enthousiasmeren”, ver-
volgt Charmaine. “De Cultuurtrein laat kunstenaars en leerkrachten niet in het diepe zwemmen, maar biedt gelegenheid tot gerichte opleiding en coaching. Zo gaat er geen energie verloren en krijgen projecten maximale aandacht. Het is fantastisch te ervaren met hoeveel graagte kinderen eraan meedoen en om ze creatief bezig te zien. Met elkaar stellen we hen in staat om door creativiteit zich de zogenaamde 21ste eeuw skills eigen te maken. Zoals samenwerken, conflicten oplossen, oplossingsgericht denken, denken in wat je kan en je talent ontdekken. Dat is van belang. De samenwerking tussen de Cultuurtrein en kunstenaars werpt ook zijn vruchten af richting de verenigingen en instellingen in de hoop en verwachting dat kinderen ‘er niet genoeg van kunnen krijgen’ en lid worden. We richten ons op alle kinderen: want gelijke creatieve kansen voor iedereen is een centraal uitgangspunt.”

“ Een bijzondere manier om jong en oud met ons cultureel erfgoed in aanraking te brengen.”