“Het huis van Heron is uit de startblokken”

Het Huis van Heron? Wat is dat dan? En waar komt het vandaan? We leggen het uit, samen met de kwartiermakers Kirstin de Boer en Daniël Koningen van het bureau Aestate Ontrafelexperts.

Heron is het bedrijvenpark in wording in de zogenoemde Gouden Driehoek tussen de A12, de RandstadRail-lijn Den Haag/Rotterdam en de aloude ’s-Gravenweg in Nootdorp. In deze driehoek komt snel een modern be-drijvenpark tot ontwikkeling. De onder-nemers/bedrijven hebben ambitie, ook richting duurzaamheid. In 2023 is Bedrijvenpark Heron afgebouwd en in dat jaar wil ‘de vereniging van eigenaren’ – om het even zo te noemen – dat het park tot de koplopers van de duurzame bedrijventerreinen in Nederland behoort. Bedrijven als Fugro en Van Gils Automotive zijn daarbij aanjagers.

Actief verduurzamen

Vanuit deze ambitie is het Huis van Heron voortgekomen. Dat is nu nog een online platform waar allerlei kennis, kunde, initiatieven, mogelijkheden en meningen omtrent ‘verduurzaming’ bij elkaar gaan komen. Het Huis van Heron beperkt zich niet tot het energievraagstuk: het gaat over de verduurzaming van je omgeving en daarbij spelen circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ook een rol. Het Huis van Heron is niet voorbehouden aan de bedrijven op Heron; het is voor iedereen, bedrijven en particulieren, die met vragen zit over het hoe en wat van verduurzamen.

Kennis centraliseren

Kirstin de Boer: “De hele materie rondom verduurzaming en circulair bouwen en maatschappelijk ondernemen is nog zo ontzettend in ontwikkeling dat het voor een individuele ondernemer en particulier best lastig is om daar de weg in te vinden en op de juiste momenten de goede keuzes te maken. Heel veel mensen willen wel, maar vinden het moeilijk om concreet stappen te zetten. Een keuze die je vandaag maakt, kan morgen alweer achterhaald zijn. De bedoeling van het Huis van Heron is: online en fysiek een plek creëren waar alle benodigde kennis over mogelijkheden, ontwikkelingen, behoeften en oplossingen bij elkaar wordt gebracht en dan zodanig, dat mensen niet alleen tips en adviezen kunnen krijgen, maar feitelijk op weg geholpen worden: van advies, financiering tot realisatie of onderdelen daarvan.”

Voor gemeente en regio

Daniël Koningen vult aan: “Er zijn daarbij geen begrenzingen: het is voor eigenaren en bewoners van woningen, voor ondernemers, voor non-profit- organisaties, kennisinstellingen en overheden. Het gaat ook verder dan de grenzen van Pijnacker-Nootdorp. De ambitie is om van betekenis te zijn voor de hele regio. Het is wel geweldig hoe de gemeente Pijnacker-Nootdorp zich achter het initiatief heeft geschaard, een startbudget heeft vrijgemaakt en samen met andere partijen het Huis van Heron van de grond helpt krijgen.”

Tiny Heron House

Kirstin de Boer en Daniël Koningen hebben onlangs bij de Oostlanddag aan ondernemend Oostland het een en ander verteld over het Huis van Heron. Het huis is nu nog louter virtueel maar begin 2020 komt er een concreet ‘huisje’ – een Tiny Heron House – op Heron bij de RandstadRail-halte Nootdorp. De bedoeling is dat daar later een groter en volledig circulair Heron Huis wordt gerealiseerd.