Historische gebouwen met nieuwe functie

Het is de moeite waard om kenmerkende historische panden qua aanzicht te behouden, eventueel met een andere functie als waarvoor ze gebouwd zijn.

Het Jozefhuis naast de Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp is een voorbeeld van zo’n mooi pand dat behouden is gebleven. Het werd in 1906 gebouwd als bejaardenhuis met daar meteen achter een lagere school. Het zogenoemde Sint-Jozefgesticht en de Sint-Jozefschool. Zowel de school als het bejaardenhuis werden gerund door zusters van een congregatie uit Amsterdam.

Bewaker op wacht

Sint Jozef staat aan de voorzijde van het karakteristieke pand als een bewaker op wacht. Onder het toeziend oog van deze voormalige timmerman is het pand in 1987 inpandig verbouwd tot sociaal-cultureel centrum, waar allerlei voorzieningen een plekje vonden. Van de toneelvereniging tot het consultatiebureau. Er zat ook een gezellig barretje in, waar menig Nootdorper tot de kleine uurtjes gezellig heeft zitten pimpelen, met Leo de Winter als beheerder achter de bar.

Naar CulturA

Na het samengaan van Nootdorp en Pijnacker in 2002 kwam Theater CulturA in de Dorpsstraat tot ontwikkeling, daardoor verloor het Jozefhuis zijn sociale functie. Verenigingen en organisaties die er gebruik van maakten, verhuisden naar CulturA of naar gebouw Nove, dat ook in de Dorpsstraat te vinden is. Na jaren van leegstand werd het Jozefhuis opnieuw verbouwd en kreeg het de voormalige woonfunctie terug. Met dat verschil dat het nu geen bejaardenhuis meer is, maar een gebouw met appartementen. En is zo leeft het Jozefhuis na 114 jaar dus nog ‘vrolijk’ voort met blije bewoners!

Oude Raadhuis van Nootdorp

Dezelfde weg heeft het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat bewandeld. Vanaf 1933 stond er een raadhuis op de huidige plek. Vanaf 1990 staat het huidige stijlvolle gebouw er. Toen Pijnacker en Nootdorp in 2002 samengingen, bleef het Raadhuis van Nootdorp als bestuurscentrum behouden. Later werd besloten de oude brandweerkazerne in Pijnacker om te bouwen tot bestuurscentrum. Het Raadhuis van Nootdorp bleef als pand behouden en werd inpandig verbouwd: er zijn nu 24 kleine starterswoningen.

Nieuwe functie

Het derde en laatste voorbeeld van een pand dat ‘van buiten’ is behouden met ‘van binnen’ een nieuwe functie, is het Witte Huis in Pijnacker. Het oude gemeentehuis van Pijnacker – gebouwd midden jaren vijftig van de vorige eeuw – zou wijken voor de nieuwbouw van het nieuwe centrum van het dorp, maar een protestactie voorkwam dat. Vervolgens kreeg het Witte Huis een horecafunctie met terras!