“De laatste nog actieve boer in Nootdorp”

Het groene gebied tussen Pijnacker en Nootdorp ontwikkelt zich in korte tijd tot een fantastische recreatiezone. Kronkelende fietspaden, meertjes, speelweides, bos en weilanden kenmerken het gebied. Daar vind je ook de enige, nog actieve boerderij die Nootdorp heeft. Op de hoek Randstadrail/Hofweg/Balijbos melkt Piet Post (79) nog dagelijks zijn koeien. Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp in optima forma.

Door de oprukkende woningbouw verhuisde het familie-boerenbedrijf van Piet Post in 2004 van de Hogeveenseweg naar de huidige locatie aan de rand van Nootdorp. Je zou het woonhuis en de boerderij met stallen de laatste bebouwing van de villawijk ’s-Gravenhout kunnen noemen en de eerste en enige bebouwing van het Balijbos. Een nieuw fietspad verbindt Pijnacker en Nootdorp en ontsluit het gebied. Piet Post: “Fietsers rijden voor de boerderij langs en hebben regelmatig te maken met mijn koeien die het fietspad oversteken. Natuurlijker kan toch bijna niet! Je moet geen haast hebben als je hier fietst.”

Koeien melken

Vanuit zijn boerderij kijkt Piet Post over de weilanden. Het boerenwerk doet hij alleen met af en toe assistentie van zijn zwager: “Twee keer per dag melk ik de koeien. Ik heb er 14. We zijn een melkveehouderij. ’s Morgens om zes uur
is de eerste ronde. Zodra ik het licht in de stal aan doe, komen ze er al aan. Hetzelfde om vijf uur ’s middags voor de tweede melkronde. Als je alleen werkt, is 14 koeien goed te doen. Bijkomend werk is grasmaaien voor de wintervoorraad. En verder schoonmaakwerk, uitmesten en onderhoud aan de boerderij en aan de stallen. Zo ben je de hele dag wel bezig.”

Grasetende ganzen

Piet Post tot slot: “Naast de koeien heb ik nog een stier. Die is uiteraard voor het nageslacht. Het is immers zo dat alleen koeien die kalveren melk geven. Vandaar. De kalfjes hou ik deels of ik verkoop ze. De melk wordt om de drie dagen opgehaald. Een echt stamboekras heb ik niet. Wel een paar Lakenvelders. Een prachtgezicht in de weilanden. Ik geniet dagelijks van de rijkdom van de natuur. Bijna alle bekende weidevogels kom je er tegen. Geweldig. De laatste jaren wel heel veel ganzen. Daar zijn we als boer niet zo blij mee omdat ze flink veel gras eten. Dat zijn dure kostgangers. Tegelijk is het wel een bijzonder gezicht als je zo’n vlucht ganzen heen en weer ziet vliegen. Voorbijgangers blijven regelmatig staan om foto’s te maken. Niets mooier dan een weiland met koeien in een fris, groen landschap.”