“Een blije opdrachtgever en een mooi dorp”

De titel geeft precies weer waar R4a naar streeft, namelijk het begeleiden
en adviseren van opdrachtgevers bij het verwezenlijken van hun droom, met speciale aandacht voor hun specifieke wensen.

‘Ruimte’ speelt hierbij een centrale rol, zowel fysiek als in het ontwerpproces. Dat zij een scherp oog hebben voor de wereld er omheen en tegelijkertijd de leefomgeving verbeteren daar bewijzen zij het dorp een dienst mee.

R4a architecten & ingenieurs is een oude bekende in Pijnacker-Nootdorp. Zij zijn de architecten van het onlangs heropende cultureel centrum CulturA in de Dorpsstraat waar ze tal van projecten hebben ontworpen waaronder de markante woningen naast het raadhuis die perfect passen in het straatbeeld. Bij de kerk aan de Veenweg was R4a verantwoordelijk voor de aangebouwde parochiezaal en in ’s-Gravenhout de gehele ontwikkeling van de sporthal en de scholen. Al ruim twintig jaar blijkt de visie en ontwerpkracht van dit bureau Pijnacker-Nootdorp mooier te maken.

Duurzaam kindcentrum Klapwijk

De architecten Borgman en Klompenhouwer: “Onze werkzaamheden in de gemeente en de regio zijn heel divers. In Nootdorp realiseerden we recentelijk de nieuwbouw van woningen bij de oude Jozefschool, in Delft gaven wij vorm aan Dansschool Wesseling, in Voorburg hebben we de Martinuskerk heringericht en in de gehele regio nog tal van transformaties, begeleidingstrajecten en studies. In Pijnacker ontwikkelen we momenteel het Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Ru Parésingel in Klapwijk met de Mariaschool (SKOP), kinderopvang SkippyPePijN en de gemeente Pijnacker-
Nootdorp. Het gebouw wordt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), sluit aan op het bestaande gebouw en
krijgt een groen hart dat bestaat uit de combinatie van een groendak en een ‘geheime’ centrale binnentuin voor de kinderen.”

Sportaccommodatie Sparta

In het atelier van R4a liggen opvallende, recente tekeningen van een ontwerp voor het in- en exterieur van het trainingscomplex van Sparta Rotterdam. “De club wil een deel van het bestaande pand dat destijds door R4a is ontworpen verbouwen en uitbreiden naar een moderne sportaccommodatie van bijna 3900 m2 voor álle Spartanen. Naast het opgeknapte thuishonk van de ‘amateurtak’ van Sparta wordt het pand ook het trainingscomplex van de topsporters en de permanente huisvesting van de volledige Jeugdopleiding.”