Opening Laakweg

Provincie, gemeente en Staatsbosbeheer vieren oplevering Wandelbos Laakweg

Gedeputeerde Anne Koning en wethouder Peter Hennevanger onthulden in bijzijn van Nick de Snoo, provinciehoofd Staatsbosbeheer, op 4 februari het informatiebord bij de ingang van het Wandelbos Laakweg. De oplevering van het wandelbos was de laatste schakel waarmee nu het gehele groengebied Buytenhout klaar is.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp onderscheidt zich in deze dichtbevolkte regio als groene gemeente. Het groene buitengebied is dan ook heel belangrijk. Bewoners hebben behoefte aan ruimte in de omgeving om te bewegen en te recreëren, zoals in Buytenhout.

Overdracht van provincie aan gemeente

Buytenhout is een grootschalig groen- en recreatiegebied tussen Pijnacker, Nootdorp en Zoetermeer dat is aangelegd vanuit het programma Recreatie om de Stad. De provincie Zuid-Holland heeft de gronden van het wandelbos aangekocht en ingericht. Het wandelbos is klaar en daarom is het eigendom eind vorig jaar overgedragen aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zo zijn er voortaan korte lijnen tussen de gebruikers en de eigenaar van het gebied.

Waardevolle aanvulling

Staatsbosbeheer voert als samenwerkingspartner het beheer uit. Nick de Snoo, provinciehoofd Staatsbosbeheer: “Wandelbos Laakweg vormt een waardevolle aanvulling voor de verbinding Balij en Bieslandse bos. De inrichting van het gebied sluit mooi aan bij de eigenschappen van Buytenhout, dat afwisselend bos, ruigte en een weids polderlandschap bevat. Staatsbosbeheer werkt in dit gebied met haar partners volgens het principe ‘Wat bos is, moet bos blijven’. Aanvullend worden bomen gepland op zorgvuldig uitgezochte locaties. Desalniettemin houden wij rekening met het open karakter van de buitengebieden en bieden wij naast bos ook bloemrijke en recreatieve graslanden.”

Beweegvriendelijke omgeving

Gedeputeerde Anne Koning is blij met de realisatie van het wandelbos: “Hiermee bieden wij als provincie onze bewoners een beweegvriendelijke omgeving dichtbij huis. Het Wandelbos Laakweg, als onderdeel van het recreatiegebied tussen Pijnacker en Nootdorp, biedt veel mogelijkheden tot sporten, bewegen en recreëren.”

Alleen maar mooier!

Wethouder Peter Hennevanger ziet het groen als een belangrijke kwaliteit van onze gemeente: “Waar je ook woont in onze gemeente, dichtbij huis ben je zo in het groene buitengebied. Met fantastische fiets- en wandelpaden, zoals ook hier in het Wandelbos. Fijn dat dit laatste stukje van Buytenhout is aangelegd. Nu mag het groen hier verder zijn werk doen. De komende jaren wordt het hier alleen maar mooier!”