Bestemming: Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp!

Onze ambities en plannen

In een mindmap hebben we gevisualiseerd waar we met citymarketing aan willen werken tot 2022: de thema’s waaraan we willen bijdragen, onze focuspunten en concrete Kritische Prestatie Indicatoren. Benieuwd naar onze stip op de horizon?

download mindmap