Het zoemt in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp kreeg in 2019 het predicaat ‘bijvriendelijke gemeente’. Wat is dat precies en wat hebben we daaraan? Ecologe Moniek Wibier, biologe Caroline Elfferich en Rob Warringa, beheer groen en sport bij de gemeente, leggen uit hoe Pijnacker-Nootdorp zoemt.

“Het heeft alles te maken met groenbeheer, het creëren van nestgelegenheden en de aanplant van insectvriendelijke bomen en planten, die het hele jaar door voedsel leveren”, vertelt Warringa, die in zijn vrije tijd enthousiast imker is en op het groene dak van het gemeentekantoor een van zijn bijenkasten heeft geplaatst.

Idylles

De bewustwording van het belang van insecten is de laatste jaren fors toegenomen. Vijf jaar geleden is bij RandstadRail-halte Pijnacker-Zuid de eerste vlinderidylle ingezaaid. Daarna volgden er meer; in de Groenzoom, in Delfgauw en in Nootdorp. Een vlinderidylle, of ‘idylle’ want het gaat om meer dan alleen vlinders, is een stuk grond met een bestaansrecht van ten minste vijf jaar, dat is ingezaaid met verschillende wilde planten, die voeding voor vlinders en andere insecten bieden.

Tellingen

Biologe Caroline Elfferich hoort als vrijwilliger bij de telgroep die de nectarplanten en vlinderpopulatie in de idylle bij Pijnacker-Zuid bijhoudt. “Mensen verwachten van alles bij het woord idylle, maar het is géén weelderig gebeuren. Het duurt een paar jaar voor de plantengroei tot wasdom komt. Ook de insectenpopulaties hebben tijd nodig om te groeien. We tellen nu veertien soorten vlinders. Daarvan komt het icarusblauwtje het meest voor. De droge, hete zomers van de afgelopen jaren waren erg zwaar voor veel planten en insecten. De zanderige bodem verdroogt enorm, de planten hangen slap en droog, en bieden geen voedsel aan de insecten. De idylles zijn allemaal verschillend. Deze bij Pijnacker-Zuid is op zandgrond ingezaaid. Daar groeien heel andere bloemen dan in de klei van de Groenzoom. En andere bloemen lokken ook andere insecten aan. Overigens zijn de idylles een prachtig initiatief, maar ze maken natuurlijk maar een klein deel uit van het hele ecosysteem. Bloeiende bermen kunnen soms nóg meer diversiteit aan bloemen en insecten bevatten.”

Verrommelen

Caroline, Rob, en Moniek zijn het over één ding eens: we moeten meer verrommelen, ook in eigen tuin. Laat eens wat blad en snoeiafval liggen of plaats hoopjes zand voor bijensoorten die daarin nestelen. Mensen schrikken soms als bermen gemaaid worden, maar daar is over nagedacht. De plant moet de tijd krijgen om zaad te laten vallen, maar door laten groeien is niet altijd wenselijk. Op dit moment wordt er gewerkt met de schaapskudde, en met gedeeltelijk maaien, dus een deel níet maaien. Dat is ook voor de aannemers nog even wennen, maar dat geeft alle planten en dieren een goede kans.

Natuurlijke beplanting tegen eikenprocessierups

Dit voorjaar heeft de gemeente vogelnestjes opgehangen in Pijnacker langs de Klapwijkseweg, bij de sportvelden en in Nootdorp langs de Poort van Nootdorp. De bedoeling is vogels zoals koolmeesjes te lokken, zodat die zich tegoed kunnen gaan doen aan de rupsen, waaronder de eikenprocessierups. Tegelijkertijd is een stuk berm aan de Klapwijkseweg ingezaaid met een speciaal zaaimengsel en wordt de berm nog maar tweemaal gemaaid in plaats van 26 keer. De verwachting is dat de insecten die daardoor worden aangetrokken op hun beurt weer extra vogels aantrekken, die ook eikenprocessierupsen eten.