Wijkverenigingen zorgen voor binding en belangenbehartiging

Steeds meer wijken in Pijnacker-Nootdorp hebben een eigen wijkvereniging. We reizen even door de gemeente langs verschillende wijk- en bewonersverenigingen, zonder dat we de pretentie hebben volledig te zijn.

De eerste wijkvereniging in de gemeente en nog steeds een van de meest actieve is die in de wijk Koningshof in Pijnacker-Zuid. Deze vereniging bestaat sinds 1978 en is nog altijd springlevend. Zoals vaker gebeurt, is de vereniging uit ‘narigheid geboren’. Secretaris Erik de Goede: “Er waren problemen met de aannemer, die uiteindelijk zelfs failliet ging. Voor kopers van huizen is het dan gewenst om gezamenlijk te kunnen optrekken. Daarna is de vereniging doorgegaan met het organiseren van veel verschillende activiteiten.” Naast het dagelijks bestuur bestaat de Bewonersvereniging Koningshof uit een groot aantal werkgroepen. Materiaalbeheer is een ‘unieke verhuurfaciliteit’ waarbij de leden tal van materialen en zelfgemaakte spellen kunnen huren. Erik: “We organiseren iedere vijf jaar een wijkfeest. We hebben een kwartaalwijkblad, dat huis-aan-huis verspreid wordt. De dekkingsgraad van onze vereniging is groot. In Koningshof staan 1025 huizen. Alle huizen ontvangen het kwartaalwijkblad.” Een wijkvereniging behartigt de belangen van alle inwoners. “Het is boeiend werk. Je leert andere mensen kennen en je bent bezig voor een prettig woon- en leefklimaat in onze wijk”, aldus Erik die tot slot zegt dat er zo’n 45 vrijwilligers actief zijn.

Meer in Pijnacker
Ook Klapwijk heeft vanaf het begin van de bouw van de wijk, eind jaren tachtig, een heel actieve wijkvereniging die jaarlijks een wijkfeest organiseert. De vereniging informeert de leden via een digitale nieuwsbrief. Tolhek en Keijzershof hebben samen een wijkvereniging die één keer per jaar in het park bij De Soete Suikerbol een groot festival organiseert. Pijnacker-Noord bestaat al sinds de jaren zestig maar heeft nog niet zo lang een wijkvereniging. Deze wijkvereniging is ontstaan toen de wijk een grootschalige renovatie moest ondergaan. Die is vorig jaar afgerond, mede dankzij de wijkvereniging tot ieders tevredenheid. Via deze wijkvereniging zijn verbindende zaken als een wijktuin en een Repair Café van de grond gekomen.

Oude Leede
Oude Leede heeft sinds vijftien jaar de BOL: Bewonersvereniging Oude Leede. Piet Oudshoorn was jarenlang bestuurslid. “De zomerbarbecue kon helaas niet doorgaan. Heel jammer. In een buitengebied zijn samenkomsten nog belangrijker dan in gewone wijken.” De BOL heeft zelfs een eigen buurthuis, Het Oude Laarsje. Ook de BOL houdt zich bezig met belangenbehartiging: van verkeersafwikkeling tot en met de aanleg van glasvezel. “Goede contacten onderhouden met de gemeente is van groot belang. Vroeger ging dat via ‘de burgemeester van de Ouwe Lee’, Tinus Weerheim, en nu hebben we daar een hele vereniging voor.”

Delfgauw één
Delfgauw had lange tijd twee bewonersverenigingen, een voor bestaand Delfgauw en een voor nieuw Delfgauw. Die van nieuw Delfgauw droogde wat op en sinds 2019 neemt de vereniging van oud Delfgauw heel Delfgauw voor haar rekening. Het resultaat is een actieve vereniging waar bewoners uit heel Delfgauw vruchtbaar samenwerken. Voorzitter Esther Hasselman woonde nog maar net in Delfgauw en werd meteen actief bij de club. “Het is de manier om je eigen woonomgeving en je medebewoners te leren kennen”, zei ze bij haar aantreden.

Nootdorp
In Nootdorp zijn meer wijkverenigingen dan je geneigd bent te denken. In Vrouwtjeslant is een buurtvereniging voor meer binding en in kleinere deelwijken zoals De Zonnehof zijn door het jaar heen gezamenlijke activiteiten. In grotere wijken als Achter het Raadhuis en Plan West is opvallend genoeg geen officiële wijkvereniging actief. Wel in de nog relatief nieuwe wijken Hollandse Meesters en in ’s Gravenhout. Daar zijn er zelfs twee in touw. Een voor het bosdeel en een voor het hofjesdeel. Voorzitter van de Hof van ’s Gravenhout is Johan Schouten die met veel plezier in een van de hofjes woont: autoluw en zodanig ontworpen dat contact met medebewoners ‘voor de hand ligt’.

Wilgenknotten
Johan vertelt dat zijn vereniging geen feestjes organiseert. Wel zijn er gezamenlijke activiteiten zoals het knotten van de wilgen langs de oude ’s Gravenweg. “Dat doen we ieder jaar met een man/vrouw of tien. Verder praten we over de uitrol van Het Nieuwe Inzamelen. We hebben via de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp een zonnepanelenproject opgezet waarbij we gebruik gaan maken van een gezamenlijk dak op Heron”, aldus Johan tot slot.

Johan Schouten (l) en Jean-Paul van Wunnink zettten zich in voor het Hof van ’s Gravenhout.

Dirk van Reenen (materiaalbeheer), Erik de Goede (secretaris) en Peter Huegen (voorzitter) zetten zich graag in voor
hun wijk Koningshof.

Vroeger had Oude Leede een
eigen burgemeester, nu hebben
ze de BOL.

De wijkvereniging praat met de
wijkmanager, de wijkagent en de
wijkwethouder.