Bijeenkomst van het Cultuurplatform

Culturele instellingen, beeldend kunstenaars, muziekbeoefenaars en andere betrokkenen bij het culturele veld komen op 15 april bij elkaar οm te spreken over de vraag, hoe de culturele zichtbaarheid in de gemeente kan worden vergroot. Op uitnodiging van het Cultuurplatform Pijnacker-Nootdorp discussiëren de deelnemers over enkele thema’s die van belang zijn. De uitkomsten van het gesprek worden meegenomen in het advies aan de gemeenteraad over de nieuwe cultuurnota.

De gemeente moet in de komende jaren prioriteiten stellen bij het vaststellen van begroting. Bij het bepalen hoeveel geld er beschikbaar komt wordt onder andere gekeken naar de maatschappelijke en economische waarde van kunst en cultuur.

Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over drie hoofdonderwerpen:

Thema 1: Zichtbaarheid en samenwerking. 
Thema 2: Culturele veld en sociaal maatschappelijk domein. 
Thema 3: Culturele diversiteit. Zijn er mogelijkheden?

De bijeenkomst wordt gehouden in Buurt & Zo, Prins Hendrikstraat 28 in Pijnacker. Welkom vanaf 19.30 uur, de bijeenkomst begint om 20 uur.